Regulamin


Bezpieczeństwo najważniejsze
Bezpieczeństwo najważniejsze
  1. Dziecko przebywa w sali zabaw pod opieką osoby dorosłej, która jest za nie odpowiedzialna. 
  2. W sali obowiązuje obuwie zmienne lub skarpetki.
  3. Do sali nie należy wnosić ostrych, niebezpiecznych przedmiotów.
  4. Do sali nie należy wnosić napojów i jedzenia z zewnątrz.
  5. Na terenie sali zabaw obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.
  6. Za rzeczy zgubione sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Okrycie wierzchnie i obuwie należy zostawiać w szatni.