15.08.2019

15.08.2019

REKRUTACJA!!!
Trwa rekrutacja do Niepublicznego klubu dziecięcego i dziennych opiekunów Planeta 2G -45 nowych miejsc opieki w Jaworznie realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

15.08.2019

Kontakt:

Niepubliczny Klub Dziecięcy i Dziennych Opiekunów